ברכת העסק בטורקיז,

מנדלה שתשמח כל בעל עסק,

כמעט ואין אדם שאינו או